Internationella Biomedicinska analytikerdagen

Vårdförbundet och landstinget Västmanland bjuder in samtliga medarbetare på Laboratoriemedicin Västmanland och Fysiologkliniken att uppmärksamma det viktiga arbete som biomedicinska analytiker utför.

Kristin Blom, vår gästföreläsare, berättar om en ny metod för screening av cancerläkemedel som ökar möjligheten att skräddarsy behandling för patienter med olika cancersjukdomar. Metoden innebär att man undersöker hur känsliga eller motståndskraftiga tumörcellerna är för olika cancerläkemedel.

Program för dagen

Klockan 10.30 Utställning i ljushallen och entrén på Västmanlands sjukhus VästeråsVårdförbundet informerar kring AST för biomedicinska analytiker, akademisk specialisttjänstgöring inom ramen för anställningen

Klockan 11.00 Föreläsning av Kristin Blom, biomedicinsk analytiker vid Uppsala Akademiska sjukhus, 1:a tillfället

Klockan 11.50 Utdelning av Vårdförbundets utmärkelse "En fantastisk kollega"

Klockan 12.00 Föreläsning av Kristin Blom, biomedicinsk analytiker vid Uppsala Akademiska sjukhus, 2:a tillfället

Klockan 13.00 Dagen avslutas

Arbetsgivaren bjuder alla som deltar på lunchsmörgås.

Varmt välkommen!