Information från årsmötet i Västmanland

Den 29 september genomfördes årsmöte i avdelning Västmanland. Drygt 70 personer närvarade när föreläsaren Fredric Bohm inledde kvällen.

Fredric fick oss att reflektera, skratta och bli modigare genom att utmana oss själva.

Årsmötet öppnades och vice förbundsordförande Johan Larsson inledde med ett föredrag om vikten av att påverka och göra det tillsammans.

Fyllnadsval

Under mötet valdes Fredric Skoog på larmcentralen till ny styrelseledamot i ett fyllnadsval.

Benny Viklund på AH-teamet i Västerås, valdes in i valberedningen, också det ett fyllnadsval.

Verksamhet 2015

Under årsmötet fick vi en återblick av föregående år och de aktiviteter och det arbete vi gjort tillsammans, presenterat av vår avdelningsordförande Janí Stjernström.

År 2017 och framtidsvisioner

Årsmötet fick sen mingla och jobba med att önska och lägga fram förslag till aktiviteter för att nå våra mål för 2017.

Vi pratade också om våra framtidsvisioner för att kunna lyfta in i Vårdförbundets arbete med att ta fram en ny vision inför kongressen 2018.

Tillsammans växer vi

Vi tog tillfället i akt att fira att vi faktiskt nått vårt mål sen ett par år tillbaka, att bli 3000 medlemmar i lokalavdelningen här i Västmanland. Det är definitivt ett arbete vi gjort tillsammans. Medlemmar erbjuder kollegor att bli medlemmar, förtroendevalda på arbetsplatser berättar om vad medlemskapet innebär och förtroendevalda på facklig tid ordnar utbildningar och kollegiala mötesplatser där medlemmar träffas och känner värdet av sitt medlemskap i Vårdförbundet.

Årsmötet avslutades med gemensam middag och vi bjöds på libanesisk buffé som var mycket uppskattad. Tack till alla ni som kom!

#tillsammanskanvipåverka #flergermer