Framtid och visioner

Medlemsmöte med visionsarbete i avdelning Västmanland.

På årets kortaste dag, den 21 december, ordnade Vårdförbundet avdelning Västmanland ett stort medlemsmöte med fokus på "Framtid och Visioner". Över 90 medlemmar tog sig lite ledigt från julförberedelserna och kom och deltog på vår biokväll.

Skoj var det att träffa den bredd av medlemmar vi gjorde igår. Medlemmar från alla fyra yrkesgrupper, chefer, specialister, pensionärer, studenter, från alla delar av länet, ung som erfaren. Fantastiskt kul!

Vi, vårdtagaren, vården och världen

 

Avdelningsordförande Jani´ inledde kvällen med en tillbakablick över den vision vi har i dagsläget som innehåller fyra olika perspektiv, vi, vårdtagaren, vården och världen och hur långt vi kommit.

 

 

 

Trender som påverkar

Efter det följde en beskrivning av omvärlden och av trender som kan komma att påverka oss, våra yrken och vården. Med avstamp i detta genomfördes ett dialogforum med de tre perspektiven; yrke, vård och villkor. I varje forum fanns möjlighet att besöka ett av fem frågebord och diskutera bordets fråga.

Dialogforum yrke

Under dialogforumet för yrke fanns frågor som "Hur tror du att digitaliseringen kommer att påverka ditt yrke?" och "Vilka karriärvägar skulle du vilja ha under ditt yrkesliv?" till diskussion.

Dialogforum vård

Under dialogforumet för vård frågor som "Vilka förändringar i samhället tror du kommer att få konsekvenser för vården?" och "Hur kan din verksamhet organiseras för att bättre stödja en personcentrerad vård?"

Dialogforum villkor

Till sist i dialogforumet för villkor diskuterades t.ex. "Vad tycker du är en rimlig veckoarbetstid för ditt yrke?" och "Vad har du för konkreta åtgärder som skulle kunna bidra till jämställda löner?"

Nya perspektiv

Det blev många spännande diskussioner och vi fick många nya perspektiv på de olika frågorna. Det var för oss ett nytt sätt att arbeta och fick ett mycket positivt mottagande. Det var ett spännande och utmanande sätt att arbeta.

Ett av de mest välbesökta frågeborden var villkorsbordet om veckoarbetstid och förslagen varierade mellan 20-37 veckoarbetstid. Kan det bli kommande fråga att jobba med när det gäller arbetstider tro?

Vi får se vilka motioner som kommer in till kongressen och hur kongressen beslutar.

Populär mötesplats

Av erfarenhet vet vi att våra medlemsmöten med bio är vår mest populära och mest välbesökta mötesplats. Enligt utvärderingen vill man också att vi ska fortsätta med den här formen av kollegiala mötesplatser och redan 8 mars kommer nästa möjlighet till medlemsmöte med bio.

Vi vill tacka alla medlemmar för ett fantastiskt engagemang och alla bidrag med tankar och synpunkter till Vårdförbundets kommande vision! Nu kommer materialet att skickas in för att sammanställas nationellt och bli grunden för vår framtida vision.

Trevlig avslutning

Medlemsmötet avslutades med en förhandsvisning av "Hundraettåringen som smet från notan och försvann". Det blev många, många skratt och vi kan verkligen rekommendera er som inte deltog att gå och se filmen!

Tack till alla medlemmar för alla fantastiska möten under det gångna året!