Bästa avtalet ever

Den 23 mars 2017 skrev Vårdförbundet under ett kollektivavtal med Region Västmanland om bättre villkor för de som arbetar ständig natt eller rotation natt.

Styrelsen i avdelning Västmanland har sedan länge arbetat för hälsosamma arbetstider för våra medlemsgrupper.

Pilotprojektet på akutmottagningen i Västerås har varit lyckat. I projektet testades en arbetstidsmodell där ca 15 sjuksköterskor och ett antal undersköterskor med rotationstjänstgöring haft förkortade arbetstid med bibehållen lön.

Deltagarna ger projektet tummen upp, de upplever en förbättrad fysisk hälsa, bland annat vad gäller blodtryck.

Det nya kollektivavtalet, HÖK-16 som tecknades i december 2016 lade grunden för att vi skulle kunna förhandla fram ett bättre lokalt kollektivavtal avseende arbetstidsförkortning för de som går ständig natt och på rotationstjänstgöring.

Det nya lokala kollektivavtalet innebär