Avdelning Västmanlands årsrapport 2016

Varje år skriver Vårdförbundets 21 lokalavdelningar en årsrapport. Årsrapporten är en summering och utvärdering av verksamheten i avdelningen. Nu kan du ta del av avdelning Västmanlands årsrapport för 2016.

Året 2016 har varit ett händelserikt år både för oss som Vårdförbund samt i omvärlden.

Vi startade med examensfirande

Vårt lokala arbete startade upp i positiv anda med examensfirande för våra nya sjuksköterskekollegor. Det är alltid härligt med alla dessa positiva möten med blivande kollegor, det finns kraft energi och glädje hos alla inför sitt nya yrkesval.

Personcentrerad vård

Vi har även tagit steget att gemensamt med vårdens beslutsfattare implementera Vårdförbundets idé om personcentrerad vård, denna utveckling har gjort att våra yrken finns som självklara aktörer för att leverera god och säker vård.

Lokalt har vi påbörjat ett arbete med studiecirklar kring personcentrerad vård (PCV) där vi vill få igång ett medlemsengagemang för att förändra och förbättra för patient-brukare.

Våra villkor

När det gäller våra villkor inom hälso- och sjukvården har vi sett hur fler och fler medlemmar lämnar traditionella arbetsgivare och söker sig till bemanningsföretag och arbetsgivare som inte är kopplat till vård.

Vi ser att arbetsbelastning, arbetstider samt lön är de områden som brister enligt våra medlemmar, en ökad ohälsa och ständig brist på återhämtning gör att våra medlemmar söker andra allternativa lösningar.

Lokalt har vi startat upp ett arbete inom landstinget för att få till hälsosamma arbetstider för våra medlemmar som jobbar dygnets alla timmar, vi har gemensamt med arbetsgivaren satt igång ett pilotprojekt på akutmottagningen som har slagit väl ut och som ligger till grund för att teckna ett lokalt kollektivavtal under 2017.

Aktiviteter vi genomfört

Under året har vi fullföljt vår aktivitetsplan som årsmötet 2015 beslutade: lunchmöten med medlemmar i hela länet, guldkantsmöten, arbetsplatsbesök, kvinnodagen med bio, utbildningsdagar för förtroendevalda, yrkesdagar med att utse en fantastisk kollega m.m. Detta är bara ett axplock från allt som hänt under 2016.

Vi växer i medlemsantal

Vi ser även med glädje att vi har växt i medlemstal här i Västmanland vilket stärker oss i vårt arbete med att vara den självklara organisationen för våra medlemmar. Vi har därmed en förbättrad styrka gentemot arbetsgivarna där vi på ett mer självklart sätt kan företräda våra medlemmar.

Ett år fullt av utmaningar

Sammanfattningsvis har 2016 varit full med utmaningar och framgångar men framförallt gett oss råg i ryggen att vi är på rätt väg i det lokala arbetet och att våra fantastiska medlemmar ger oss energi att fortsätta arbetet med att utveckla Vårdförbundet.

Relaterat material

Här kan du ta del av hela årsrapporten samt se andra avdelningars årsrapporter.