Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Sommarhälsning från avdelning Västernorrland

Nu närmar sig sommaren med stormsteg och förhoppningsvis får alla den tid för vila och återhämtning som vi så väl behöver i våra yrkesroller.

Vi får signaler om att det på vissa ställen kan bli svårt om något oförutsett händer då bemanningen är precis så att det går runt. AD domen som kom 170524 som gav arbetsgivaren rätt att flytta barnmorskorna i Östergötlands semester är på intet sätt prejudicerande och ger inte arbetsgivarna rätt att flytta beviljad semester hur de vill. En beviljad semester är ett bindande avtal mellan arbetsgivare och anställd. Vårdförbundet menar fortfarande att arbetsgivaren inte kan återkalla din beviljade semester utan att komma överens med dig.

Domen ger inte arbetsgivaren rätt att dra in semester om det gått att lösa på annat sätt. Det behöver man bedöma i varje enskilt fall. Om din arbetsgivare vill dra in din semester, kontakta snarast Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 eller genom fråga Vårdförbundet Direkt. Läs gärna vad som gäller för sommarsemester här

Ni har säkert läst i media om att Västernorrland ligger tvåa i landet när det gäller löneutveckling i landstingen 2016. Västernorrland har en löneutveckling på 5,9 % för Vårdförbundets samtliga professioner, att vi uppnår den siffran beror på satsningen på specialistutbildade sjuksköterskor och införandet av kompetenstrappan på vissa enheter inom landstinget 2016. När det gäller kompetenstrappan hävdar vi med en dåres envishet att den strider mot vårt löneavtal om den inte gäller för alla. När det gäller löneutvecklingen i kommunerna i Västernorrland 2016 ligger vi trea från slutet med en löneutveckling på 3,1 % för samtliga professioner. På privata sidan ligger vi på nionde plats i riket med en löneutveckling på 3,1 % för våra professioner. För att komma tillrätta med löneläget anser vi i Vårdförbundet att följande krävs:

  • En lönespridning där de högts betalda tjänar dubbelt så mycket som de lägst betalda. Den sammanpressade lönestrukturen är destruktiv både när det gäller möjlighet att rekrytera och behålla personal i vården.
  • Arbetsgivare som tar ansvar för löneprocessen och använder individuell och differentierad lönesättning.
  • En kraftig ökning av livslönen så att våra medlemmar minst har samma löneutveckling som andra motsvarande grupper under ett yrkesliv.
  • En specialistutbildning som lönar sig. Rejäla lönelyft efter kompetensutveckling är en självklarhet.

Som ni säkert också hört så har Vårdföretagarnas kollektivavtal Bransch H sagts upp av Vårdförbundet då man står så långt ifrån varandra när det gäller arbetstidsfrågan. Bransch H omfattar privata ambulansen och här i Västernorrland finns 3 stationer som kommer beröras av en eventuell konflikt, Stöde, Ånge och Bredbyn. Om det blir konflikt kommer den inträda 12 juli tidigast. Mer info kommer när vi vet mer.

Med detta önskar jag alla en solig och härlig sommar!

Annika Kiel Olsson
Ordförande

Avdelning Västernorrland

 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -