Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Nyhetsbrev från avdelning Västernorrland

Så härligt det är nu när ljuset återvänder och dagarna börjar bli lite längre!

Jag har nu drygt i en månad verkat som ordförande och det har varit en spännande tid. Det är mycket att sätta sig in även om jag hade rollen som vice ordförande innan extra årsmötet.

Vi har också sett hur hårt ni har slitit med många överbeläggningar i landstinget. Det har nästan blivit vardag med alldeles för många överbeläggningar på våra tre sjukhus vilket oroar oss enormt. Arbetsmiljön och patientsäkerheten blir hotad. Läget blir snabbt akut när vi inte är tillräckligt många anställda och de som är på plats får jobba övertid och dubbla pass. Arbetsmiljöverket har varit på tillsyn där det har bedrivits korridorvård och vi väntar på deras svar.

Närmast framför oss ligger lönerevisionen för kommunerna och landstinget om ny lön 1 april, privata sidan har 1 juli som sitt datum. Vi kan konstatera att det inte bjuds några större siffror utan snarare tvärtom att det är väldigt små ökningar överlag. Vi undrar när ska arbetsgivarna vakna och värdera oss rätt? Det vi vill understryka från Vårdförbundet är att vi inte har förhandlat om några potter, kronor eller ören. Vi har ett sifferlöst avtal och ska lönesättas utifrån vårt bidrag till verksamheten.

I vårt nya avtal HÖK 16 finns skrivet att vi ska arbeta partsgemensamt i frågan om utbildningsanställning och vi har fört fram det i alla våra löneöverläggningar. Det känns som att vi har mycket att gneta på i den frågan. Vi är givetvis glada över de två AST platser vi skrivit avtal om på onkologen men vi ser att behovet finns på så många fler ställen i Landstinget, i kommunerna och i privat verksamhet. I professionsmiljarden finns 300 miljoner öronmärkta till AST tjänster och vi hoppas att även Västernorrland ser till att få ta del av den summan.

Kompetenstrappan som finns införd på en del håll inom specialistvården i Landstinget är under lupp från arbetsgivarhåll. Vårdförbundet har haft en träff med sjukhusdirektör Nina Fållbäck Svensson för att delge henne vår syn på komptenstrappan och de orättvisor vi ser att den skapar. Vårdförbundet ser Landstinget Västernorrland som en koncern och anser att kompetenstrappan bör gälla alla anställda. Vi har även påpekat att kompetenstrappan som den ser ut idag då strider mot vårt löneavtal. Det svar vi får är att kompetenstrappan är ett instrument för att kunna rekrytera och behålla personal inom specialistvården. Fortsättning följer....

Semesterplaneringen är i full gång och vi hör att sommaren inte kommer bli problemfri i år heller. Vi hör med oro att man vill lägga semesterperioden maj – september och det är inget vi vill se. Vi har får indikationer på att inom vissa kommuner har det varit sommarbemanning hela året. Vi hoppas att det är i undantagsfall som detta tillämpas. Hör av er om ni upplever konstigheter.

Varma hälsningar
Annika Kiel Olsson
Ordförande avdelning Västernorrland

 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -