Möten för förtroendevald

Möten för dig som är förtroendevald

Välkommen till Vårdförbundets mötesplatser.

Under 2017 är det 4 stycken heldagsträffar, utbildningsdagar, inplanerade för förtroendevalda i avdelning Västernorrland. Dessa träffar ersätter de kortare möten som tidigare varit på respektive ort, och tid avsätts under dagarna för gruppdiskussioner om lokala frågor. Datum för dessa dagar är:

24 januari
6 april
5 september
23 november

Vi håller till på Hotell Höga Kusten och bussar/bilar för gemensam transport kommer att finnas.

30 maj Sundsvall/Örnsköldsvik 

Den 30 maj är det utbildningsdag för skyddsombud.

Medlemsmöte med guldkant
Som förtroendevald får du disponera 150 kr per år och medlem för att anordna medlemsmöten.  Detta gäller fram till och med den 30 november.