Styrelsen Västernorrland

Sex personer en man och fem kvinnor står bakom fem personer som sitter på en soffa, en man och fyra kvinnor i ett kontorslandskap

Här är den nya styrelsen för Västernorrland som är valda av årsmötet till en mandatperiod på fyra år.

Bakre raden:
Anna Joald, Peter Wallner, Jessica Vestlund, Therese Burlin, Inger Abrahamsson, Åsa Holgersson, ordförande

Sittande:
Marie Söderlund, Maria Johansson, Kenneth Byström, vice ordförande, Sophia Godau, Ewa Lodin