På gång i Västernorrland

Här följer ett axplock av styrelsens aktiviteter under mars månad.

Samverkan

Parkeringsfrågan på Sundsvalls sjukhus har tagits upp i samverkan. För ett tag sedan gjordes skyltningen om på stora huvudparkeringen och fler platser reserverades för patienter och besökare. Det här medförde att personalen som skall arbeta eftermiddag inte fick parkering. Nu tittar man på att det bara ska bli tillåtet för personal att parkera i garaget (med vissa undantag) samt hänvisa till psykiatrin parkeringsplatser bakom sjukhuset.

Vi har samverkat i CPAR och LPAR för Specialistvården och kansliet.

Styrelsen har utsett vilka som ska representera Vårdförbundet i Länsklinikråden.

Akademisk specialisttjänstgöring, AST

Styrelsen har träffat V och M för att sälja in vårt koncept om Akademisk specialisttjänstgöring som är en vinst när arbetsgivaren ska rekrytera och behålla sjuksköterskor.

Förtroendevalda

Den certifierade grundutbildningen har startat 2016 och i Uppsala deltog förtroendevalda från Västernorrland. Grattis till utbildningen - nu har vi förtroendevalda som både "Vågar" och "Vill"

Vi har också träffat  förtroendevalda i Sollefteå och Sundsvall.

Chefer

Vid en chefsträff och kommunalt nätverk träffade Vårdförbundet chefsmedlemmar.

Studenter

I Sundsvall träffade vi våra blivande kollegor, Sjuksköterskor och Biomedicinska analytiker, vid ett middagsmöte. Studenterna fick information om och peppades inför kommande anställningsintervjuer och löneförhandlingar