Ny styrelse

Nya styrelsen i Västernorrland, totalt elva personer, både kvinnor och män. Några sitter i en soffa och några står upp bakom soffan

På avdelning Västernorrlands extra årsmöte på Spjutegården i Härnösand den 17 januari deltog 50 medlemmar.

Vi bjöds på en god middag och därefter tog årsmöte med fyllnadsval av ordförande, vice ordförande, styrelseledamot samt två personer till valberedningen vid.

Roger Bergebo, ordförande i avdelning Jämtland var mötesordförande. Till ny ordförande i avdelningen valdes Annika Kiel Olsson, som var vice ordförande innan. Jessica Vestlund valdes till vice ordförande. Kenneth Byström valdes till styrelseledamot och till valberedningen valdes Anna Joald och Lisbeth Palin.