Lön och lönestatistik Västernorrland

Information om 2018 års lönerevision och lönestatisk 2015 och 2016 för kommuner och landsting i Västernorrland.

 

Till Vårdförbundets medlemmar anställda i Region Västernorrland.

Då det förekommer en del rykten inför årets löneöversyn, vill vi från Vårdförbundet ge vår syn och våra yrkanden inför löneöversynen 2018.

Vårdförbundet föreslog tidigt, att vi kunde tänka oss slå ihop 2018 och 2019 års löneöversyner (som man kommit överens om i Västerbotten), med ny lön från 1/10 2018. Detta under förutsättning att det avsattes ett löneökningsutrymme på lägst 10 % under dessa två år. Förslaget avvisades av arbetsgivaren.

I och med detta yrkade Vårdförbundet på ett löneökningsutrymme på lägst 5 % för 2018. Detta för att klara av att rekrytera och behålla de yrkesgrupper vi företräder.

I vår överläggning med arbetsgivaren 2018-01-11, yrkade vi i enlighet med vårt centrala avtal att löneutvecklingen inom våra yrkesgrupper (barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor) måste bli större.

Vi yrkade också på, att på de arbetsplatser inom regionen, som saknar kompetensstegen, borde den införas snarast, alternativt kompenseras i löneöversynen.

Vi lyfte också fram att enhetschefernas löner borde prioriteras.

Någon överenskommelse om löneökningsutrymme är inte gjord

Arbetsgivaren informerade oss om att de avser prioritera följande grupper av våra medlemmar;

Barnmorskor
Ambulanssjuksköterskor
Distriktssköterskor
Enhetschefer inom specialistvården

Om ni har några frågor hör gärna av er.

Vårdförbundet
Västernorrland.