God jul och gott nytt år 2018

Två personer, en man och en kvinna sitter bredvid varandra i en soffa framför en öppen spis och en gran.

Nu när julen närmar sig med stormsteg och ett nytt år är i antågande bromsar vi in lite och tittar på vad som hänt under året som gått men blickar även in i året som kommer.

Viktigaste frågan för våra medlemmar

Lönen är viktigast när vi frågar våra medlemmar och även om det är långt kvar tills alla våra medlemmar är rätt värderade utifrån sin kompetens. Att den stora erfarenhet som finns inom våra fyra legitimerade yrken, barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor och det oerhört viktiga arbete vi alla utför, visar sig i lönebeskeden, så har Vårdförbundets medlemmar under det gångna året fått en löneökning som ligger över det så kallade "märket" dvs industrisektorns löneökning. Erfarenhet och kompetens måste löna sig, så under det kommande året fortsätter vi påverka för ytterligare löneökningar men också för en ökad lönespridning.

Kompetenstrappan

"Kompetenstrappan" har varit och kommer sannolikt att fortsätta vara ett hett ämne 2018. Vi i avdelning Västernorrland tycker att kompetenstrappan borde gälla på alla landstingets verksamheter och gälla alla våra medlemmar oavsett om man valt att arbeta inom en dygnet runt verksamhet eller inte. Vi kommer under 2018 försätta påverka arbetsgivaren för att detta skall ske.

AST (akademisk specialisttjänsgöring)

Vi känner oss stolt över det vi inom vår avdelning Västernorrland har uppnått under 2017 när det gäller införandet av AST, där du som sjuksköterska, tack vare kollektivavtalet som är slutet, kan specialistutbilda dig på halvfart, dvs 50 procentigt studerande och 50 procentigt tjänstgörande, med full lön. Under 2018 vill vi fortsätta verka för ett införande av AST till alla våra fyra legitimerade yrken samt ett införande av AST i vårt läns alla kommuner. Vi vill också skriva in i kollektivavtalet om AST att du skall kunna studera på helfart.

Nytt avtal inom privat ambulans

Under året har Vårdförbundet slutit ett nytt avtal som ska ge dig inom privat ambulans samma tid för vila och återhämtning som vi förra året fick in i det centrala avtalet för anställda inom kommun och landsting.

Kongress 2018

Den 14-17 maj 2018 är det dags för Vårdförbundets kongress. Då kommer det bland annat att väljas förbundsstyrelse, förbundsordförande, revisorer och valberedning för kommande kongressperiod. Kongressen är Vårdförbundets högsta beslutande organ. De 190 kongressombud, som utses av medlemmarna varav avdelning Västernorrland deltar med 6 av ombuden, beslutar tillsammans med förbundsstyrelsen om bland annat vision och mål för verksamheten. Du som medlem kan lämna in nomineringar och skriva motioner till kongressen. Sista dagen att skicka in en motion var 1 december 2017 men du kan fortfarande lämna in nomineringar fram till den 31 januari 2018.

När vi är många är vi också starka!

Det finns mycket kvar att göra men vissa framsteg har Vårdförbundet och vår avdelning i Västernorrland ändå nått under det gångna året och i #metoo-uppropets kölvatten visar det sig att när man är många som engagerar sig kan man påverka och förändra. Därför måste vi i Vårdförbundet fortsätta organisera oss och bli flera medlemmar. För när vi är många är vi också starka!

Till slut vill jag tacka Er för att ni medlemmar har haft ett överseendes med att vi är många nya i avdelningsstyrelsen Västernorrland och att vi fått möjlighet och tid att komma in i våra nya uppdrag och roller.

Jag vill efter dessa ord återigen, å styrelsens i Vårdförbundet avdelning Västernorrlands vägnar, passa på att tacka alla våra medlemmar för det gångna året och oavsett om ni är lediga, arbetar, är hemma eller bortresta så ska ni ha en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Nu gasar vi in i ett spännande och oskrivet 2018!

Åsa Holgersson Avdelningsordförande avdelning Västernorrland

Kenneth Byström Vice avdelningsordförande avdelning Västernorrland