God Jul och Gott nytt år önskar vi i styrelsen i Västernorrland

En gruppbild på styrelseledamöter från Vårdförbundet avdelning Västernorrland. Det är blandat med kvinnor och män.

Det är nu dags att summera det gångna året 2018! Allt för sällan tar vi oss tid för tillbakablickar och eftertanke, men vi tror att det är viktigt att man gör det ibland för att sedan kunna se framåt.

Tillbakablick

2018 har varit ett spännande år och de största frågorna under året gällde som vanligt bl.a. arbetstid och arbetsmiljö. Våra yrkesgrupper är inte på långa vägar tillräckligt många för att ge den vård vi kan och skulle vilja ge. Den stress och samvetskval denna personalbrist skapar kan i längden göra oss anställda sjuka och stressen kan dessutom i slutändan också leda till patientskador.

Årets höjdpunkter

Som alltid har årets höjdpunkter varit mötena med er medlemmar. Oavsett om dessa möten sker på tu man hand eller i grupp så är de mycket viktiga för oss. Det är i dessa mötena vi hämtar kraft och energi för att därefter fortsätta det ibland tunga arbetet med samverkan, överläggningar och förhandlingar mot ibland mindre lyhörda arbetsgivare.

Årsmötet 2018

I september höll avdelning Västernorrland sitt årsmöte på Metropol i Sundsvall. På detta möte valdes det in tre stycken nya styrelsemedlemmar och det är med värme i hjärtat vi "gamlingar" i styrelsen önskar dessa tre ny välkomna in i styrelsearbetet. Det är också med ödmjukhet, stolthet och med ett stort ansvar vi i styrelsen ser fram emot att representera er runt 3 500 medlemmar i vår avdelning det kommande året 2019.

Medlemsrektytering och medlemsvärde

En viktig framtidsfråga är medlemsrekrytering och medlemsvärdet. Om vi ska kunna säga att vi representerar sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker måste vi ha så många medlemmar av dessa yrkesgrupper som möjligt, vilket gör oss till en starkare och än mer trovärdig motpart/medspelare till arbetsgivarna. Glädjande nog ser vi också ett ökande antal medlemmar både i Västernorrland och i hela Sverige. Vi är nu över 115 000 medlemmar i riket!

Det är dock med stor sorg vi ser att Svenska Barnmorskeförbundet valt att från och med 2019 lämna Vårdförbundet och i stället besluta sig för att börja organisera barnmorskor inom ramen för SRAT men vi kan försäkra dig om att Vårdförbundet alltid kommer att organisera barnmorskor och fortsätta teckna kollektivavtal för er. Vår förhoppning är också att du som barnmorska även fortsättningsvis ska se Vårdförbundet som det självklara valet när det gäller fackförbund.

Tillsammans är vi Vårdförbundet och tillsammans gör vi skillnad, både på arbetsplatserna och vid förhandlingsbordet. Medlemskapet i Vårdförbundet kan ses som en solidarisk försäkring. Man kanske inte behöver hjälp just nu men medlemskapet skapar bättre förutsättningar för oss och våra kollegor. Den dagen man behöver hjälp finns den hjälpen i form av välutbildade och engagerade förtroendevalda som tillsammans med Vårdförbundets ombudsmän och anställda arbetar för att stötta dig som medlem.

Inför de stundande jul- och nyårshelgerna vill vi önska både dig som arbetar och dig som får en välförtjänad återhämtning, en god skön helg och ett Gott Nytt År!

Styrelsen i Västernorrland