Viktigt att veta inför sommaren 2016

Sommaren är snart här igen och vi planerar för en tid av ledighet och rekreation. Enligt Semesterlagen så har alla rätt till fyra veckors sammanhängande semester i en ledighetsperiod under juni till augusti. Arbetsgivaren kan i speciella situationer förlägga semesterperioden maj – september.

Arbetsgivares "Sommarerbjudande"

Några arbetsgivare brukar ha "Sommarerbjudande" till utvalda i sin personal, det vill säga, att man som anställd erbjuds en summa pengar för att flytta en eller flera veckors semester utanför semesterperioden juni – augusti. Då det inte är ett avtal, bestämmer arbetsgivaren själv vem som ska omfattas och tolkningar runt detta.

Vårdförbundet uppmanar alla medlemmar att värna om sin egen hälsa och rätt till ledighet. Vi vill att du ska ta ut dina fyra semesterveckor för sammanhängande vila och återhämtning. Ytterst är detta också en patientsäkerhetsfråga. Om du gör en uppgörelse med din chef om att korta din semester; gör upp redan då, skriftligt, när du kommer att garanteras att få ut resterande ledighet.

Besked om semesterledighet

Arbetsgivaren ska efterfråga när de anställda vill ha sin sommarsemester. Utifrån det lägger sedan chefen en semesterplan. Du ska senast två månader innan semesterperioden börjar ha fått besked om när du ska få gå på ledighet. Detta gäller även semester övriga året, om du sökt i tid, d v s minst två månader innan önskad semester.

Om du inte får gå på beviljad semester; Arbetsgivaren kan inte ensidigt återkalla redan beviljad semester. Om du vill ställa upp på att flytta din semester, begär ekonomisk eller annan kompensation. Arbetsgivaren kan inte tvinga dig att flytta redan beviljad semester.

Arbetsgivaren kan bryta din pågående semester.

För dig som är kommun- eller landstingsanställd finns en bestämmelse om att arbetstagaren är skyldig, om synnerliga skäl föreligger, att avbryta sin semester och återgå i arbete. Observera att denna bestämmelse enbart gäller om man redan påbörjat sin semester.

Om arbetsgivaren når dig och kräver att du avbryter din semester och du infinner dig för att arbeta, då ska arbetsgivaren betala de omkostnader som du hade för att ta dig hem från till exempel en semesterresa.

I det fall man har arbetsdag på schemat utgår enligt Allmänna Bestämmelser kompensation i form av en extra semesterdag. Man får tillbaka den semesterdag man missade plus en extra semesterdag.

Arbetsgivaren/chefen leder och fördelar alltid arbetet. Arbetsgivaren är skyldig enligt Medbestämmandelagen (MBL) eller lokala samverkansavtal att förhandla med Vårdförbundet om t ex semesterplanering, förändrad arbetsorganisation eller bruten semester.

Semester Privatanställd

För dig som är privatanställd och där privata kollektivavtal gäller finns inte motsvarande bestämmelse, vilket gör att arbetsgivaren inte har rätt att bryta pågående semester.

Råd till medlemmar

För att det inte ska uppstå något missförstånd bör du alltid se till att:

  •  Ha något skriftligt underlag- antingen en skriftlig beviljan alt. en skärmdump/dylikt både gällande ansökan och den beviljade semestern.
  •  Förklara din belägenhet för arbetsgivaren - berätta hur det drabbar just dig om semestern blir indragen/avbruten.
  •  Fråga arbetsgivaren om det är en fråga eller om arbetsgivaren beordrar dig att arbeta. Även vid en frivillig överenskommelse bör medlemmen få kompensation.
  •  Begär att få beskedet att arbetsgivaren drar in/avbryter den beviljade semestern även skriftligt. Medlemmen bör be arbetsgivaren att i beskedet motivera vilka skäl som föreligger samt bekräfta vilken kompensation som utgår. Mail går bra.
  • Spara kvitton som visar eventuella kostnader den indragna/avbrutna semestern medför.

VÅRDFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND, avdelningsstyrelsen