Årsmötet i Västernorrland avslutat

Nu har vi haft årsmöte i avdelning Västernorrland som hölls på Hallstaberget i Sollefteå. Det kom 75 deltagare.

Vår förbundsjurist Carita Fallström pratade om ”Effektiv vård” och det var mycket uppskattat.

Vi hann också med att brainstroma runt ny Vision till förbundet. Många bra synpunkter kom in.

Vår administratör Maria Zander hade satt ihop ett bildband över aktiviteter vi gjort sedan förra årsmötet och vi kompletterade också med muntlig information. Vi hade också samtal med deltagarna om vad vi ska göra 2017 och fick in tips och idéer. Kvällen avslutades med ett lotteri.

Under årsmötet gjordes två fyllnadsval till styrelsen och Therése Burlin och Fredrik Lohman valdes in . Vi hälsar dem välkomna i sina nya uppdrag.

Bilder från årsmötet