Ansvarsområden, samordnare samt huvudskyddsombud

Västerbottens styrelse

Jenny Olsson, avdelningsordförande,   070-088 67 95
Samordningsområde: Chef/ledare, Staben Västerbottens läns landsting

Jessica Östberg, vice ordförande       072-5806104
Samordningsområde:  Privata aktörer,  RSO

Styrelseledamöternas samordningsområden:
Marie Brännström   070-3155320               HSO  
Skellefteå lasarett - Ortoped, Kirurg och Medicinkliniken, Geriatriken, 1177 och
Primärvården Skellefteå

Helena Forss Johansson   070-6377275   HSO  

Catrin Johansson  072-242 89 47                 HSO  
Skellefteå lasarett - Akutsjukvården, Reumatologen och Rehabcentrum

Martin Jonsson 070-3694736

Karin Kopparmalms   070-328 42 69             HSO
Lycksele lasarett - Medicin/ Rehab,  Primärvården Södra Lappland,  chefer och ledare

Anders Löfqvist   072-253 88 75                       

Katarina Nilsson Reian   072-227 69 38    HSO  
Norrlands universitetssjukhus - OP/An/IVA, Kvinnokliniken,  SBS sjuka hus
  
Mattias Weibull  072-5042098                       (Kranskommuner, Primärvården i Kranskommunerna)

Jeanette Stenlund   072-7156171                 HSO (Skellefteå kommun)

SamordnarePeter Ameln    090-7851806                             
Norrlands Universitetssjukhus - Röntgen, Barnkliniken, Medicinkliniken, Samvården och Specialisttandvården

Carina Aminoff   070-6853756                         HSO 
Norrlands Universitetssjukhus -  Psykiatrin, Primärvården Umeå

Jessica Axelsson   070-6377275                       HSO (Umeå kommun)

Cecilia Lundberg,  070-3683764                                                    
Norrlands Universitetssjukhus - Ögon, AHS - Cancercentrum - Hematologen, Infektion

Cecilia Jacobsson   070-3630519                                                  
Norrlands universitetssjukhus - Laboratoriemedicin, Neurocentrum/ÖNH, Hjärtcentrum, Öron, Specialisttandvården

Annika Forssander, Skellefteå kommun
annika.forssander.varforbundet@skelleftea.se

Huvudskyddsombud,       (HSO)
Regionalt skyddsombud, (RSO)

Kontaktuppgifter Ansvarsområden och Huvudskyddsombud Västerbotten