Ansvarsområden, samordnare samt huvudskyddsombud

Västerbottens styrelse

Jenny Olsson, avdelningsordförande,   070-088 67 95
Samordningsområde: Chef/ledare, Staben Västerbottens läns landsting

Jessica Östberg, vice ordförande       072-5806104
Samordningsområde:  Umeå Primärvård  RSO

Styrelseledamöternas samordningsområden:
Marie Brännström   070-5661899               HSO   (Skellefteå lasarett, Primärvården Skellefteå)
Helena Forss Johansson   070-6377275   HSO   (Umeå kommun)
Catrin Johansson  072-242 89 47                 HSO   (Skellefteå lasarett)
Anders Löfqvist   072-253 88 75                    RSO   (Staten, privata) 
Katarina Nilsson Reian   072-227 69 38    HSO   (Norrlands universitetssjukhus, SBS sjuka hus)  
Mattias Weibull  072-5042098                       (Kranskommuner, Primärvården i Kranskommunerna)
Jeanette Stenlund                                                    HSO (Skellefteå kommun)

Samordnare:
Peter Ameln    090-7851806                              (Norrlands Universitetssjukhus)
Carina Aminoff   070-6853756                         HSO  (Norrlands Universitetssjukhus)
Karin Kopparmalms   070-328 42 69             HSO (Lycksele lasarett, inlandet, chefer och ledare)
Jessica Axelsson                                                         HSO (Umeå kommun)
Cecilia Lundberg,                                                       Norrlands Universitetssjukhus
Cecilia Jacobsson                                                      Norrlands universitetssjukhus
Huvudskyddsombud, (HSO)
Regionalt skyddsombud, (RSO)

Relaterat innehåll:

Kontaktuppgifter Vårdförbundet Västerbotten: