Kalendarium Förtroendevald

Klämma med text förtroendevald och skyddsombud

Vårdförbundet anordnar möten och utbildningar för dig som är förtroendevald. Avsätt redan nu tid för 2017 års möten i din almanacka.

Vårdförbundets Certifierade utbildning för förtroendevalda

2017-03-23 Introduktionsdag Skellefteå
2017-05-09--11 Grundutbildning. Plats: Internat eller Umeå
2017-09-06 Introduktionsdag Umeå
2017-09-19--21 Grundutbildning. Plats: Skellefteå
2017-11-07 Introduktionsdag Skellefteå

Vårdmiljöutbildning för skyddsombud och chefsmedlemmar

4-5 april i Medlefors

Kompetensutvecklingsdag för Förtroendevalda

8 maj i Skellefteå
15 maj i Umeå
22 maj i Lycksele

Temadag för förtroendevalda

2017-10-06 i Lycksele

Förtroendevaldaträffar (6 möten under 2017  enligt nedan)

Skellefteå kommun
Umeå Kommun
Västerbottens läns landsting Skellefteå
Västerbottens läns landsting Umeå
Västerbottens läns landsting Lycksele

Övriga aktivitetsdagar

April Försäkringsinformation från Foksam
2017-05-23 Blodomloppet Umeå
September Hälsofestival Västerbottens läns landsting
Pride i Skellefteå
Pride i Umeå
Pensionsinformation i Umeå
Oktober Fairtradefika i Umeå, Skellefteå och Lycksele
7 oktober Västerbottens årsmöte
December Jullunch för förtroendevalda i Umeå, Skellefteå och Lycksele