Utbildningar 2017 för dig som är ny förtroendevald

Deltagare på Grundutbildning

Nu kan du som är ny förtroendevald anmäla dig till introduktionsdag och grundutbildning för 2017.

I Aktiviteter och utbildningar söker du aktuella datum för just din avdelning. Observera kravet att du först är anmäld till introduktionsdagen för att därefter kunna anmäla dig till grundutbildningen.

Kunskap är en förutsättning för att du ska kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på din arbetsplats. Alla nya förtroendevalda i Vårdförbundet erbjuds en certifierad utbildning i tre delar- introduktion (en dag), grundutbildning (tre dagar) och temautbildningsdagar. Läs mer om Utbildning för förtroendevald.             

Utbildningsansvariga

Har du frågor om utbildningen, hör av dig till Marie Brännström  telefon 070-5661899, Cecilia Lundberg telefon 070-3683764, eller Jeanette Stenlund 072-7156171.

Varmt välkommen till inspirerande utbildningar!