Student i Västerbotten

Studerandeansvariga i lila studenttröjor

Har du frågor om ditt framtida yrkesliv? Vårdförbundets studeranderepresentanter svarar på dina frågor.

Mattias Weibull  och  Catrin Johansson arbetar med studentfrågor i avdelningsstyrelsen.  Det är dem du kan kontakta om du har frågor om din utbildning och om din kommande anställning.

Studerandestipendium för bästa examensarbete

Visste du att studerandemedlemmar i Västerbotten kan belönas för sitt examensarbete?  Universitetet utser bästa magister- och kandidatexamensarbete och Vårdförbundet finns på plats på examensdagen och delar ut stipendiet. Stipendiet, på
5 000 kronor, utdelas till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker vid Umeå universitet och till sjuksköterskestudenter vid Campus i Skellefteå.


Resebidrag till studenter 

Ska du göra din praktik eller skriva uppsats/examensarbete utomlands? Då kan du söka Vårdförbundets resebidrag för studentmedlemmar. Sista dag att ansöka om resebidrag är 15 januari, 15 april, 15 augusti eller 15 oktober.