Sommarenkät nr 1

Sommarbild vita moln och vatten

Snabbenkäten, med samma frågor, skickas ut vid två tillfällen. Vi önskar svar kring den 25 juli och 25 augusti om du är i tjänst eller precis har varit i tjänst.

Arbetsmiljö sommaren 2017

Om du arbetar inom privat eller statlig verksamhet, ange vilket
1. Har du hoppat över din lunchrast/motsvarande med anledning av arbetsbelastningen?
2. Har du jobbat övertid/ beviljad övertid?
3. Har ni haft överbeläggningar?
4. Har ni haft beordringar?
5. Hur har din arbetsmiljö varit den senaste veckan? 1 ) Motsvarar mycket dålig arbetsmiljö och 5) Motsvarar en mycket god arbetsmiljö
6. Hur upplever du att patientsäkerheten är? 1 motsvarar mycket dålig patientsäkerhet och 5 motsvarar en mycket god patientsäkerhet