Årsmöte 2019

  • Vårdförbundsfest med årsmöte

    Vårdförbundet Västerbotten bjuder in till Vårdförbundsfest och årsmöte!

  • Skriv en motion till Västerbottens årsmöte 2019

    En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att Vårdförbundet ska ta ställning till. Det kan vara en idé om något som du vill att Vårdförbundet arbetar vidare med, men det kan också vara något som du tycker att Vårdförbundet hittills inte gjort bra och därför önskar förändra.