Var med och påverka!

Illustration medlemmar och pratbubbla

Vårdförbundet söker engagerade personer som vill ta på sig ett förtroendeuppdrag. Vid Västerbottens årsmöte den 6 oktober sker omval/nyval av valberedning samt fyllnadsval av två personer till avdelningsstyrelsen.

Valberedningens och avdelningsstyrelsens uppdrag

Valberedningens uppdrag

Valberedningen väljs av årsmötet och består av sju ledamöter.  Uppdraget är att presentera kandidater till Västerbottens styrelse. Valberedningens mandatperiod är till 2017-10.

Medlemmars delaktighet i den demokratiska processen stärker och utvecklar organisationen. Valberedningen är en av de viktigaste garanterna för en väl fungerande demokrati i Vårdförbundet.

Här kan du ge namnförslag på den som du tycker ska ingå i Valberedningen.

Avdelningsstyrelsens uppdrag

Mellan avdelningens årsmöten är avdelningsstyrelsen högsta beslutande lokala organ. Avdelningsstyrelsens uppgifter är sammanfattningsvis att planera, leda, utvärdera och utveckla avdelningens arbete. Mandatperioden är till 2017-10.

Vilka kan nominera?

Nominering kan göras av enskild medlem eller grupp av medlemmar. Du kan också nominera dig själv.  Även valberedningen kan nominera. De som föreslås för ett uppdrag ska vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen. Nomineringen kan även göras på plats på årsmötet. (Nomineringstiden till styrelseuppdrag och Årets Förtroendevald har gått ut).

Vad händer sedan?

De som nominerats till avdelningsstyrelseledamot blir kontaktad av valberedningen för intervju, dock inte de som är nominerade till valberedningen. Namnuppgifter på de nominerade kommer fortlöpande att läggas ut på webbplatsen.

Inkomna nomineringar

Nominerade till avdelningsstyrelsen:
Karin Kopparmalms Lindblad, Vilhelmina
Martin Jonsson, Röbäck
Jonnie Svedberg, Umeå
Magnus Nyström, Skellefteå
René Nilsson, Umeå

Nominerade till Valberedning
Jessica Axelsson, Umeå
Ann-Christine Karlberg de Roos, Skellefteå
Thomas Hashemi, Boliden
Bengt Sjöberg, Vännäs
Kerstin Eriksson, Burträsk

Årets förtroendevald

Inför varje årsmöte utser styrelsen i Västerbotten tre personer till "Årets Förtroendevald" utifrån de förslag som inkommit från medlemmar.  Vilka som får bära titeln "Årets Förtroendevald" tillkännages på årsmötet där de får mottaga  ett stipendium på 5000 kronor per person.