Paneldebatt med landstingspolitiker 30 maj

Flera åhörare som lyssnar på debatt

Vårdförbundet inbjuder medlemmar till en paneldebatt. Träffen är ett diskussionsforum mellan dig och landstingspolitikerna i panelen. Kom och diskutera dina villkorsfrågor och ta tillfället i akt att ställa frågor till politikerna.

Vårdförbundet inbjuder till medlemmar till paneldebatt med landstingspolitiker

Tid:   30 maj klockan 17.00-19.00             
Plats: Norrlands universitetssjukhus, Byggnad 6 L,  Lokal: Föreläsningssal  Major groove
Vårdförbundet bjuder på kaffe/the och baguetter. För vår matbeställning vill vi gärna veta om du kommer. Välkommen att anmäla dig här.
 
Träffen är ett diskussionsforum där du kan diskutera och ställa frågor till landstingspolitikerna i panelen. Ta tillfället i akt och kom och lämna dina synpunkter till politikerna. 
Vårdförbundet har tre frågor med fokus på våra villkor i arbetslivet.


Sommaren 2017.
Hur ska vi kunna upprätthålla hög patientsäkerhet
under sommarmånaderna då bemanningen är lägre i verksamheterna.

Kompetensförsörjningen bland Vårdförbundets yrkesgrupper
Hur kan vi möta framtidens behov med att försörja vården med rätt personal  och framförallt behålla befintlig personal.

Akademisk specialisttjänstgöring, AST, där utbildningen är en del av anställningen
Vårdförbundet vill öka antalet AST-tjänster i Västerbotten. Västerbottens läns landsting
och Umeå kommun har infört AST-tjänster, men det behövs många fler platser för att antalet specialistutbildade ska öka.