Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se

En vanlig dag på jobbet ska inte innehålla trakasserier

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig? Du kanske tänker på det tråkiga maskinkaffet, ett trevligt kundmöte eller frustrationen när kopiatorn krånglar? Du kanske kan vara stressad mellan patientmöten eller nöjd med att bygget blev klart i tid? För många värmlänningar är det en bra dag. För det är en dag fri från förolämpningar, sexuella anspelningar eller utfrysning. En dag när du inte behöver vara orolig för att bli trakasserad.

Trakasserier är någon form av kränkande beteende som har koppling till kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller ålder. Värmlänningar utsätts dagligen för trakasserier på sin arbetsplats och vi vet att problemet är utbrett. Rädslan att anmäla och okunskapen eller oviljan som kan finnas hos arbetsgivare har gjort att det är svårt att ta tag i problemet.

Nu startar Brottsförebyggande Centrum i Värmland en kampanj tillsammans med sju fackliga organisationer för att uppmärksamma problemet. På den här sidan kan du ta del av berättelser från verkligheten. Du har också möjlighet att berätta dina egna upplevelser anonymt samt få kostnadsfri rådgivning.

Tillsammans står vi upp mot trakasserier på arbetsplatsen.

Brottsförebyggande centrum i Värmland
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -