Nominering till valberedning

Nuvarande valberednings mandatperiod sträcker sig till årsmötet 2017.

Nominering av kandidater till valberedning kan skickas in ända fram till årsmötet.

Nomineringar skickas till:
Vårdförbundet avdelning Värmland, Järnvägsgatan 10, 652 25 Karlstad