Valberedningens förslag Värmland

Här presenterar valberedningen sitt förslag till styrelse och kongress för avdelning Värmland.

Ordförande:

Camilla Gustafsson

Vice ordförande:

Helen Engström

Ledamöter:

Ann Lilja
Elisabeth Brynolf
Fatou Cesay Bengtsson
Joakim Törnqvist
Maud Ulseth
Majvor Jansson
Mona Jonsson
Susanne Falk
Thomas Olsson

Övriga nominerade:

Anna Lindqvist

Kongressledamöter:

Ordinarie:

Ann Lilja
Ann-Britt Jonsson
Camilla Gustafsson
Eva Strandh
Helen Engström
Majvor Jansson

Ersättare:

1. Maud Ulseth

 

/Valberedningen avd. Värmland