Nominerade 2017

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 15 augusti 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

Ordförande

Camilla Gustafsson

Vice ordförande

Fatou Cesay Bengtson
Helen Engström
Camilla Gustafsson

Styrelseledamot

Fatou Cesay Bengtsson
Elisabeth Brynolf
Peter Ekvall
Helen Engström
Susanne Falk
Majvor Jansson
Ann-Britt Jonsson
Mona Jonsson
Ann Lilja
Anna Lindqvist
Linda Nordling
Joakim Törnqvist
Maud Ulset

Kongressombud

Helen Engström
Camilla Gustafsson
Majvor Jansson
Ann-Britt Jonsson
Ann LIlja
Maud Ulset
Eva Strandh