Nominerade 2017

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 15 augusti 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

Ordförande

Camilla Gustafsson

Vice ordförande

Fatou Cesay Bengtson-KANDIDATUR ÅTERTAGEN
Helen Engström

Styrelseledamot

Fatou Cesay Bengtsson
Elisabeth Brynolf
Peter Ekvall-KANDIDATUR ÅTERTAGEN
Helen Engström
Susanne Falk
Camilla Gustafsson
Majvor Jansson
Ann-Britt Jonsson-KANDIDATUR ÅTERTAGEN
Mona Jonsson
Ann Lilja
Anna Lindqvist
Linda Nordling-KANDIDATUR ÅTERTAGEN
Thomas Olsson
Joakim Törnqvist
Maud Ulset

Kongressombud

Helen Engström
Camilla Gustafsson
Majvor Jansson
Ann-Britt Jonsson
Ann LIlja
Maud Ulset
Eva Strandh

Valberedning