Nominerade 2017

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 15 augusti 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

Ordförande

Camilla Gustafsson

Vice ordförande

Helen Engström

Styrelseledamot

Fatou Cesay Bengtsson
Susanne Falk
Majvor Jansson
Ann-Britt Jonsson
Mona Jonsson
Ann Lilja
Anna Lindqvist
Maud Ulset

Kongressombud

Helen Engström
Camilla Gustafsson
Majvor Jansson
Ann-Britt Jonsson
Maud Ulset
Eva Strandh