Motioner 2017

Det är dags att skriva en motion till årsmötet den 5 oktober 2017.

Du skriver ditt yrkande i bifogad mall senast 31 augusti och skickar till årsmötesgruppen. Här kan du också maila ev. frågor.

Motionsmall 2017.

/Årsmötesgruppen