Årsmöte 2017 avdelning Värmland

  • Nominering till valberedning

  • Motioner 2017

    Det är dags att skriva en motion till årsmötet den 5 oktober 2017.

  • Nominerade 2017

    Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 15 augusti 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

  • Inför årsmötet 2017

    Information om valberedningens arbete med att ta fram ett förslag till styrelse i Vårdförbundet avdelning Värmland för mandatperioden 2017 - 2021