Inför årsmötet 2017

Information om valberedningens arbete med att ta fram ett förslag till styrelse i Vårdförbundet avdelning Värmland för mandatperioden 2017 - 2021

Valberedningens uppdrag

Information om valberedningens arbete med att ta fram ett förslag till styrelse i Vårdförbundet.

Mellan kongresser och årsmöten förbereder respektive valberedning valen genom att ta fram och föreslå kandidater till uppdrag i Vårdförbundet. Mandatperioden följer kongressperioden.

Avdelningens valberedning

Nuvarande valberedning i Värmland består av 7 ledamöter
Mandatperioden sträcker sig fram till årsmötet 2017

Att ta fram förslag på kandidater till avdelningsstyrelse och kongressombud

I arbetet med att ta fram förslag till avdelningsstyrelse och kongress representerar valberedningens ledamöter inte den förvaltning där de är anställda, utan arbetar för att hitta kompetens i avdelningens styrelse som bildar en helhet.

Valberedningen följer kontinuerligt förbundets och avdelningens verksamhet. Alla medlemmar kan vara med och nominera de kandidater som de finner lämpliga att ingå i avdelningsstyrelsen. Detsamma gäller nominering till kongressombud.

Valberedningen har fortlöpande fört diskussioner med avdelningsstyrelsen. För att få kunskap om vad styrelseuppdraget innebär så har styrelseledamöterna tillfrågats om detta med stöd av ett antal standardiserade frågor.

Följande punkter är underlag för valberedningens förslag:

  • Variation och spridning av egenskaper/kompetenser för bästa möjliga helhet
  • Vårdförbundets stadga och nationella valberedningens arbete
  • Nomineringar med motivering
  • Kandidaternas egna presentationer
  • Valberedningens egen bedömning baserad på intervjuer

Valberedningen strävar efter:

  • Helhetssyn
  • Demokrati, öppenhet och tydlighet – genom god kommunikation och dialog med medlemmar,  förtroendevalda och avdelningsstyrelse.
  • Processinriktning och metodutveckling i arbetet med att få fram ett så väl förankrat och välmotiverat förslag som möjligt.
  • Respekt, trygghet och kvalitet – genom goda förberedelser, genom att utveckla valberedningens interna arbete, nomineringsarbete och genom utvärdering.

Valberedning Vårdförbundet avdelning Värmland

Birgitta Castenvall, Barnmorska Kvinnokliniken Centralsjukhuset Karlstad

Ann-Britt Haraldsson, Biomedicinsk analytiker Kemlab Centralsjukhuset Karlstad

Catrin Pettersson, sjuksköterska, Centralsjukhuset Karlstad

Karin Falk, Sjuksköterska Intensivvårdsavdelning Sjukhuset Arvika

Elisabeth Lejroth, Sjuksköterska Arvika Kommun

Helena Engvall, Operationssjuksköterska Centralsjukhuset Karlstad

Karin Berg, Biomedicinsk analytiker Torsby

Nomineringsblankett.  OBS! Sista nomineringsdag: 15 augusti 2017

Skickas till:
Valberedningen, Vårdförbundet,  Avdelning Värmland,
Järnvägsgatan10, 65225 Karlstad

Alternativt till: elisabeth.lejroth@arvika.se eller engvall.h@gmail.com