Avdelning Värmlands årsmöte

19 september har avdelning Värmland sitt årsmöte på hotell Scandic Winn i Karlstad kl 17.30. Mera information kommer läggas ut löpande på denna sidan.
  • Valberedningens förslag till styrelseledamot

    Här presenteras valberedningens förslag till ny styrelseledamot i avdelning Värmland.

  • Skriv en motion till årsmötet 2019

    En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att Vårdförbundet ska ta ställning till. Det kan vara en idé om något som du vill att Vårdförbundet arbetar vidare med, men det kan också vara något som du tycker att Vårdförbundet hittills inte gjort bra och därför önskar förändra.