Årsmöte 2016

Mötesdeltagare med nummerskyltar

Boka redan nu in torsdag den 13 oktober för Vårdförbundets årsmöte. Årsmötet inleds klockan 17.30 med att vi tillsammans äter en buffé på Värmlands museum i Karlstad. Därefter startar årsmötet klockan 18.30.

Välkommen till Värmlands årsmöte den 13 oktober 2016.

Plats: Värmlands Museum i Karlstad

Program/hålltider:
17.30    Buffé för årsmötesdeltagare
18.30    Årsmötesförhandlingar
                 Val av avdelningsstyrelse (mandatperiod ett år)
                 Val av kongressombud 
                 Val av valberedning.
                 Inkomna motioner (Tips på hur du skriver en idé, motion)

Ur agendan

På årsmötet redovisas avdelning Värmlands verksamhet för året som gått och så planerar vi verksamheten för kommande år.

Anmälan

Välkommen att anmäla dig senast den 5 oktober.

För resa med egen bil till årsmötet utgår bilersättning. Samåkning gäller.

Varmt välkommen!