Valberedningen informerar

Pennor i skål

Valberedningen informerar om sitt arbete med att ta fram förslag till kanditater till Värmlands avdelningsstyrelse för mandatperioden 2016-2017.

Uppdrag enligt stadgan

Mellan kongresser och årsmöten förbereder respektive valberedning valen genom att ta fram och föreslå kandidater till uppdrag i Vårdförbundet. Mandatperioden följer kongressperioden.

Avdelningens valberedning

Nuvarande valberedning i Värmland består av 7 ledamöter. Mandatperioden sträcker sig fram till årsmötet 2016. Våra kontaktuppgifter finner du här.

Mandatperioden för den kommande valberedningen är 2016-2017.
Nomineringsblankett finns här för valberedningen.

Att ta fram förslag på kandidater till avdelningsstyrelse

I arbetet med att ta fram förslag till avdelningsstyrelse representerar valberedningens ledamöter inte den förvaltning där de är anställda, utan arbetar för att hitta kompetens i avdelningens styrelse som bildar en helhet.

Valberedningen följer kontinuerligt förbundets och avdelningens verksamhet. Alla medlemmar kan vara med och nominera de kandidater som de finner lämpliga att ingå i avdelningsstyrelsen. Nomineringsblankett finns här.

Valberedningen har fortlöpande fört diskussioner med avdelningsstyrelsen. För att få kunskap om vad styrelseuppdraget innebär så har styrelseledamöterna tillfrågats om detta med stöd av ett antal standardiserade frågor.

Följande punkter är underlag för valberedningens förslag:

  • Variation och spridning av egenskaper/kompetenser för bästa möjliga helhet
  • Vårdförbundets stadga och nationella valberedningens arbete
  • Nomineringar med motivering
  • Kandidaternas egna presentationer
  • Valberedningens egen bedömning baserad på intervjuer

Valberedningen strävar efter:

  • Helhetssyn
  • Demokrati, öppenhet och tydlighet – genom god kommunikation och dialog med medlemmar, förtroendevalda och avdelningsstyrelse.
  • Processinriktning och metodutveckling i arbetet med att få fram ett så väl förankrat och välmotiverat förslag som möjligt.
  • Respekt, trygghet och kvalitet – genom goda förberedelser, genom att utveckla valberedningens interna arbete, nomineringsarbete och genom utvärdering.

Valberedning Vårdförbundet avdelning Värmland:

Birgitta Castenvall, Barnmorska Kvinnokliniken Centralsjukhuset Karlstad

Ann-Britt Haraldsson, Biomedicinsk analytiker, kemlab Centralsjukhuset Karlstad

Jenny Wennberg, Sjuksköterska LSS Kils kommun

Miriam Hedström, Enhetschef Hagfors kommun

Karin Falk, Sjuksköterska Intensivvårdsavdelning Sjukhuset Arvika

Elisabeth Lejroth, Sjuksköterska Arvika Kommun

Anna Edman, Distrikssköterska Hemsjukvård Arvika Kommun.