Sjuksköterskedagen 12 maj - en berättelse ur en sjuksköterskas vardag

Den 12 maj är den internationella sjuksköterskedagen och detta uppmärksammar vi genom att ge ordet till lokalt förtroendevalda sjuksköterskor på barn och ungdomspsykiatrin i Karlstad.

Erica Gauffin är legitimerad sjuksköterska sedan 2007 och har specialistutbildning som barn - och ungdomssjuksköterska sedan 2010. Hanna Bergström är legitimerad sjuksköterska sedan 2009 med en bakgrund inom akutsjukvård. Här berättar Erica och Hanna om sin vardag som sjuksköterskor och förtroendevalda på sina arbetsplatser.

Vi jobbar inom enheten för Intensiva insatser, vilket är barn och ungdomspsykiatrins akutsektion. Vi arbetar i första hand med intensiv familjevård där barnet/ungdomen bor kvar i hemmet hos föräldrarna alternativt får dagvård på enheten. Intensiv familjevård innebär att man arbetar med flera kompletterande vårdinsatser med tät intensitet, vanligtvis dagligen i inledningsskedet. Några exempel på vårdinsatser är hembesök, telefonstöd, dagvård, föräldrastöd samt heldygnsvård när detta behov finns. När det akuta skedet klingar av sjunker intensiteten.

Vår ambition är att göra skillnad i svåra skeden och hjälpa till att skapa hållbara förändringar som familjerna kan ha nytta av livet ut.  

Det är också det som är vår utmaning, alla behov ser olika ut, och vi gör dagligen svåra bedömningar i samarbete med vårt team som består av läkare, psykologer och kuratorer, samt de andra enheterna inom BUP.

Vi är förtroendevalda, tillika skyddsombud på BUP. Vi samarbetar regelbundet tvärprofessionellt med andra fackförbund inom BUP, bland annat Akademikerförbundet SSR, Lärarförbundet och Kommunal. Vi har ett nära och gott samarbete med BUP:s ledningsgrupp. Detta ger oss bra förutsättningar att kunna ge god vård till våra familjer i länet.