Valberedningens förslag till ny styrelse samt kongressombud för 2016-2017

Här redovisar vi valberedningens förslag till avdelningsordförande, vice avdelningsordförande, styrelseledamöter samt kongressombud för 2016-2017.

Nominerad till uppdrag som avdelningsordförande:


Eva Strandh, distriktsköterska Kristinehamns kommun. Presentation av Eva.

Nominerad till uppdrag som vice avdelningsordförande:    

 
Ann-Britt Jonsson, Slutenvård /An-Op-Postop, Torsby sjukhus. Presentation av Ann-Britt.

Nominerad till uppdrag som styrelseledamot:


Ingbritt Andersson, Kvinnosjukvården Landstinget Värmland. Presentation av Ingbritt.


Fatou Bengtsson, Previa, Karlstad. Presentation av Fatou.

 
Helen Engström, biomedicinsk analytiker , Vårdcentralen Skoghall. Presentation av Helen.

 
Susanne Falk, Gastro-och hematologi, Karlstad. Presentaion av Susanne.

 
Camilla Gustafsson, Röntgenmottagningen, Arvika. Presentation av Camilla.

 
Majvor Jansson, anestesin Arvika sjukhus. Presentation av Majvor.