Nätverksträff för förtroendevalda inom kommunen, Värmland

Varmt välkommen den 15 mars till en nätverksträff i Karlstad för dig som är förtroendevald inom kommunen.

Dag: 15 mars
Tid: 08.30-16.30
Plats: Hotel Plaza, Västra Torggatan 2, Karlstad

Program:

-Handlingsplan och införande av LOK i kommunerna
-Löneöversyner 2017 i respektive kommun
-Arbetsmiljöutbildning i respektive kommun. Vad, hur och hur ofta?
-Inför sommaren och semester
-Upphandling av bemanningsföretag
-Nya avtalet, vad innebär det?
-Övriga frågor

Anmäl dig senast 3 mars via "Aktiviteter och utbildningar".

Välkomna!