Nätverksträff för förtroendevalda inom kommunen

Välkommen på nätverksträff 16 november i Karlstad.

Datum: 16 november 2017
Tid: Kl. 08.30 – 16.30  
Plats:  Hotel Drott, Järnvägsgatan 3, Karlstad 

Program:

Facklig tid 
Övertid vad gäller 200 timmar respektive 350 timmar 
Arbetsmiljö/Samverkansutbildning i kommunerna 
Kompetensförsörjning – rekrytering och bibehålla 
Lönerevision 2017 
Kränkande särbehandling i lokala handlingsplaner 
Övriga frågor

Anmäl dig senast 2 november via Aktiviteter och utbildningar där du också hittar mer information om dagen.

Välkommen!