Nätverksträff för förtroendevalda inom Landstinget Värmland

Den 29, 30 mars är du som är förtroendevald inom Landstinget  Värmland, välkommen på nätverksträff i Karlstad.

Datum: 29 alt. 30 mars (OBS att du kan välja mellan dessa två datum)
Tid: 12.00-16.00
Plats: Csk Karlstad, Samlingssalen, Rosenborgsgatan 2, Karlstad

Program:

Egna frågor
Skyddsfrågor
Lönerevision 2017
Uppföljning arbetstider och bemanning inför 2017
Sammankallande i verksamheterna

Anmäl dig senast den 23 mars via portalen Aktiviteter och utbildningar.

Program för utskrift.

Välkomna!