Introduktionsdag för nya förtroendevalda

Utbildningen ger dig kunskap om Vårdförbundet och förutsättningar för att du ska kunna utföra ditt uppdrag. Utbildningen är likvärdig över hela landet.

Introduktionsutbildningar kommer genomföras följande dagar:

  • 1 september
  • 10 november

Innehåll i utbildningen:

  • Vårdförbundets organisation
  • Ditt uppdrag som förtroendevald och skyddsombud
  • Utvecklingsmöjligheterna i din nära arbetsmiljö och partsrelationen på arbetsplatsen

Introduktionsutbildningen bygger på att du har genomfört webbintroduktionen "Nyfiken på Vårdförbundet" samt läst "Handboken för dig som förtroendevald".

Du som är ny som förtroendevald, eller som väljs under 2016, kommer få en inbjudan till webbintroduktion, en handbok, och en inbjudan till introduktionsutbildning.