Examen vid Karlstads Universitet

Nya sjuksköterskor fick sin examen och stipendium delades ut 7 juni på Karlstads Universitet

Styrelsen i Vårdförbundet avdelning Värmland fick ännu en gång förmånen att delta vid examenshögtiden när 89 sjuksköterskestudenterna blev sjuksköterskor. Det var fantastisk sång av två i klassen, härliga tal av flera lärare och klassens talare Hanna Jansson höll ett inspirerande tal.

Vårdförbundet avdelning Värmland delade ut stipendium för bästa uppsats för de som tog sin examen i januari 2019. Vinnare blev Julia Stenberg och Jenny Maninnerby för sitt arbete "Faktorer som påverkar kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienter med afasi" med motiveringen:

"Patienter med afasi kan vi stöta på överallt i sjukvården. Förståelsen för en fungerande kommunikation mellan sjuksköterska och patient bygger på sjuksköterskans bemötande och attityd. Examensarbetet visar på vikten av att individanpassa kommunikationen för att få en bra kommunikation och skapa trygghet i vårdrelationen."

Styrelsen vill passa på att gratulera alla nya kollegor och stipendiaterna och lyckönska dom i sin framtida karriär!