Det är dags att välja förtroendevald på arbetsplatsen

Varför engagera sig fackligt? Jo, därför att det är viktigt med en arbetsplats där alla mår bra. Det är medlemmarna som är Vårdförbundet och tillsammans formar verksamheten.

Hur skulle du vilja att arbetslivet ser ut? Vad skulle kunna vara bättre på din arbetsplats? Vilka frågor tycker du att Vårdförbundet ska driva? Om du har en åsikt är det en bra början till ett engagemang!

Som fackligt förtroendevald kan du göra stora insatser för dig och dina arbetskamrater. Tillsammans har ni möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor, yrket och vårdens utveckling. Dessutom lär du dig mycket om verksamheten och knyter många värdefulla kontakter inom organisationen. Som förtroendevald på arbetsplatsen i Vårdförbundet är du också skyddsombud. Uppdraget som skyddsombud är reglerat i lag och ger dig en betydande roll i det lokala arbetsmiljöarbetet.

På många arbetsplatser har medlemmarna valt en kollega som förtroendevald, men det finns också arbetsplatser utan förtroendevald. Risken är då stor att man missar viktiga möjligheter att påverka på arbetsplatsen samt värdefullt stöd och information från Vårdförbundet. Så val av en eller flera förtroendevalda på arbetsplatsen har stor betydelse.

Hur genomför vi ett val av förtroendevald på vår arbetsplats?

Val av förtroendevald sker vid ett medlemsmöte på arbetsplatsen. Det är viktigt att alla medlemmar är inbjudna och ges möjlighet att delta i valet. Finns förtroendevald i dag på arbetsplatsen är det dennes ansvar att ordna medlemsmöte, om det inte finns är det viktigt att ni gemensamt tar ansvar för att val av förtroendevald sker.

Valet dokumenteras i ett protokoll och anmäls till vårt kansli, här finns mallen som ni använder för det.

Den 31/10 2017 går mandatperioden ut för de som är förtroendevalda på arbetsplatsen i avdelning Värmland, vilket innebär att nyval och omval ska vara genomförda i god tid innan detta datum. Mandatperioden är på 2 år.

Vill du veta mer? Här hittar du mer information om uppdraget som förtroendevald.

Vill du skriva ut ovanstående text och samtala om valet med dina kollegor så finns det ett dokument här du kan öppna och skriva ut.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss!

Med vänlig hälsning
VÅRDFÖRBUNDET
Avdelning Värmland