Idag grattar vi alla barnmorskor

Glöm inte att uppmärksamma dagen med dina kollegor!

Du vet väl att du kan bjuda dina kollegor på fika?

Förtroendevald på arbetsplatsen har i samband med professionsdagarna möjlighet att bjuda sina medlemmar på fika för max 25:/medlem. Eget utlägg med redovisning av originalkvitto eller faktura är det som gäller vid betalning och skickas till Eva Gentz på kansliet i Göteborg.

 

Vi skickar ett stort grattis till alla barnmorskor!