Årsmötet 2016

Vårdförbundet avdelning Värmland höll i går torsdag sitt årsmöte på Värmlands Museum och en ny styrelse valdes.

På torsdag kvällen samlades ett nittiotal medlemmar som till vardags arbetar i landsting, kommun och hos privata vårdföretag i hela Värmland.  Vid årsmötet valdes styrelse för det kommande året och avdelningens stipendier delades ut till studenter från Karlstads Universitet och även ett stipendium till Årets medlem i Värmland.

Stipendier

Sjuksköterskorna Maria Stensson och Anna-Karin Sund tilldelades stipendium för sin uppsats med titeln "Attityder till och kunskaper om trycksårsprevention" som ni kan läsa här.


Brighty Thekkethala som är biomedicinsk analytiker fick stipendium för sitt examensarbete (C-nivå) med titeln "Immunomodulatory role of the microbial metabolite Indol-3-Aldehyde (3-IAld) on mast cells and bronchial epithelial cells" (Den immunoreglerande rollen hos den mikrobiella metaboliten Indol-3Aldehyd (3-IAld) i mastceller och bronkiala epitelceller) Hennes arbete ingår i ett större forskningsprojekt som görs på University of Perugia, där hon också tillbringade 3 månader under våren

 

 

Stipendiet "Årets medlem" gick till Maud Ulset som är sjuksköterska och lokalt förtroendevald i Karlstad Kommun, med motiveringen:

"Maud är alltid positiv och entusiasmerar sina kollegor och medarbetare. Hon brinner för och är mycket engagerad i både sitt arbete och i Vårdförbundet. Hon gör alltid reklam för vårdförbundet och försöker alltid värva nya medlemmar och förtroendevalda."

 

 

Årsmötet gästades också av Jani Stjernström från Vårdförbundets förbundsstyrelse och som valdes till mötesordförande. Jani talade om vårdens utmaningar ur ett miljömässigt hållbart och globalt perspektiv. Frågor som också kommer att vara avgörande för den framtida vården här hemma.

-Jag är stolt och glad för att alla våra fyra yrken; barnmorskor, biomedicinska analytiker,  röntgensjuksköterskors och sjuksköterskor är representerade i vår nya styrelse, säger omvalda avdelningsordförande Eva Strandh.

Ny styrelse med mandatperiod 1 år:

Avdelningsordförande:
Eva Strandh

Vice avdelningsordförande:
Ann-Britt Jonsson

Styrelseledamoter:
Gunnar Persson
Majvor Jansson
Camilla Gustafsson
Helen Engström
Ingbritt Andersson
Maud Ulset
Ann Lilja
Susanne Falk
Fatou Bengtsson