Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Till chefsmedlemmar i Vårdförbundet

Hej! Vårdfrågor kommer sannolikt bli den största valfrågan i september 2018!

Vårdförbundet driver vårdfrågorna:

  • Personcentrerad vård och jämlik hälsa
  • Vårdens styrning
  • Vårdens ledarskap
  • Vårdens kompetensförsörjning
  • Säker vård

Som chef har du säkert åsikter om hur detta ska göras!

Vill du få möjlighet att träffa våra lokala politiker och i gruppdiskussioner med dessa olika teman framföra dina åsikter?Anmäl då ditt intresse till mig på kristina.lundmark@vardforbundet.se

Tänkt mötesdatum är 7 december eller 8 december.

Med vänlig hälsning
Kristina Lundmark,
ledamot Vårdförbundet avdelning Uppsala
Tel: 070 376 75 28

Ta chansen att påverka!

 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -