Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Tack!

Den 24 oktober, under EU:s arbetsmiljövecka, firar vi Skyddsombudens dag. Vi vill tacka alla länets skyddsombud för en fantastisk insats! I Vårdförbundet är nämligen alla förtroendevalda också skyddsombud. Ni har ett enormt viktigt uppdrag för att utveckla arbetsmiljön och vården.

I våra yrken ska man kunna göra ett bra jobb och samtidigt må bra. För att lyckas med det behövs en nära dialog som ger inflytande på arbetsplatsen. Som anställd är skyddsombudet den som ska se till att arbetsgivaren skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö. Skyddsombudets viktigaste tillgång är kollegorna. Prata därför med dina kollegor om önskemål och diskutera tillsammans idéer till förbättringar. 

Skyddsombudet deltar till exempel vid samverkan och lyfter de möjligheter och den hjälp som arbetsmiljölagen ger. Det kan vara vid planering av nya eller ändrade lokaler, arbetsprocesser, arbetsmetoder eller omorganiseringar. 

Känner du att du vill fräscha upp dina kunskaper om arbetsmiljöarbetet och skyddsombudsrollen, eller om du är ny i ditt uppdrag få en kort orientering? Då vill vi tipsa om en webbutbildning som Vårdförbundet tagit fram. Den är ca 90 minuter lång och heter "Vår arbetsmiljö".

Låter intressant, den utbildningen vill jag kolla upp.

Vi kommer även under 2019 att hålla temautbildningar om arbetsmiljö, vilka datum det blir ber vi att få återkomma om.

Återigen, varmt tack för att du engagerar dig för en bättre arbetsmiljö!

Meningen med kollektivavtal

Tipsa gärna dina kollegor om vår medlemsutbildning 24 november om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet! I skrivande stund har vi 8 platser kvar. På anmälningssidan finns en affisch - du får gärna sätta upp den på din arbetsplats.

Anmälan och affisch finns här
Lär dig mer om MBL och samverkan

5 december är du välkommen på årets sista temautbildning. Den här gången handlar det om MBL och samverkan. Antalet platser är begränsat, vänta inte med din anmälan!

Jag kommer gärna!
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -