Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Påminnelse om löneenkät

Vi ska stämma av med din arbetsgivare hur processen kring årets löneöversyn har gått till. Det gör vi för att se att arbetsgivaren uppfyller sin del av avtalet; om processen fungerar bra eller om det på något håll fungerar sämre.

Nu ber vi dig som är anställd i Tierps, Uppsalas, Älvkarlebys eller Östhammars kommun att svara på några frågor.

  • Du som svarar är anonym.
  • Alla svar är viktiga!
  • En sammanställning av svaren kommer diskuteras med din arbetsgivare.

Enkäten stängs 4 maj. Har du redan besvarat den kan du bortse från denna påminnelse.

Tack på förhand!

/Avdelningsstyrelsen

P.S. Om du får det här brevet men inte jobbar i någon av de namngivna kommunerna behöver du uppdatera dina medlemsuppgifter!

Till enkäten!
Dags för nyval, nominera dig eller någon annan!

På årsmötet 19 september 2017 ska det väljas ny avdelningsstyrelse, valberedning och kongressombud till avdelning Uppsala. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdragen.

Här kan du läsa om uppdragen och lämna en nominering, eller flera!
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -