Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Stipendium för medlemmar

Har du skrivit C- eller D-uppsats vid Uppsala universitet? Då kan du söka vårt stipendium.

En gång per år utdelas stipendium till bästa C-uppsats eller D-uppsats från

  • barnmorskeprogrammet (D-uppsats)
  • biomedicinska analytikerprogrammet (C-uppsats)
  • röntgensjuksköterskeprogrammet (C-uppsats)
  • eller sjuksköterskeprogrammet (C-uppsats)

Samtliga vid Uppsala universitet.

Stipendiet består av 5000 kr per uppsats och program samt ett diplom. Stipendiet delas ut i början av juni 2017.

Syfte

Syftet med stipendiet är att uppmuntra till fortsatta studier, utveckling av den egna professionen och vården.

Kriterier

En godkänd, väl skriven uppsats med relevant ämne, viktigt för yrkets strategiska utveckling. Uppsatsen ska belysa hälsa, vård och omvårdnad eller biomedicinsk analys.

Förutsättningar

Uppsatsen ska vara skriven vid Uppsala universitet under någon av de två senaste terminerna före den innevarande vid prisutdelningen, det vill säga vår eller höst 2016. Den som söker stipendiet ska vara medlem i Vårdförbundet.

Beslut om stipendiater tas av avdelningsstyrelsen. Ansökan ska vara Avdelning Uppsala tillhanda senast 15 mars 2017.

Här hittar du ansökningsformuläret som ska åtföljas av två kopior av uppsatsen. Om ovanstående stämmer in på dig är du välkommen att ansöka!
/Avdelningsstyrelsen

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -