Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej alla studentmedlemmar!

Solen skiner, värmen stiger och våren är här.

En vår då Vårdförbundet Student för första gången anordnade en nationell dag för studenter som läser till något av Vårdförbundets tre yrken. "En dag att mötas, utbyta erfarenheter och skapa kontakter mellan våra yrken redan under studietiden". Tyvärr hanns det inte med att anordna något firande här i Uppsala detta år. Även om det inte blev något i år finns det alla möjligheter att göra något för att fira dagen nästa år. För er som vill se hur dagen firades runt om i Sverige gå in på Vårdförbundet students sida.

Två aktiviteter hann vi med under samma dag i slutet av januari. Först besökte vi studenter i T1 för att informera om Vårdförbundet och studentmedlemskap.

Senare på kvällen hade vi en karriärkväll för de som kommit längre i sina studier och snart ska ge sig ut i yrkeslivet. Sara Both, nationell studiesamordnare höll i båda tillfällena. Under karriärkvällen gjorde hon en mycket målande berättelse över sin egen brokiga karriär som sjuksköterska och visade på olika karriärmöjligheter. Ordförande i avdelning Uppsala Madeleine Grenå tog sen över. Hon berättade och svarade på frågor av mer lokal karaktär om främst rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. Engagemanget var stort och frågorna var många och kloka. Förhoppningsvis gick de flesta hem belåtna och med stillad aptit både när det gäller frågor om framtiden och pizza. En av deltagarna under kvällen var vår engagerade studentrepresentant Lilia Zeleskov.

Vet du att du kan ansöka om vårt stipendium för examensarbeten? Denna vecka gick ansökningstiden för 2017 års stipendier ut och i maj/juni hoppas styrelsen kunna dela ut totalt 20.000 kr. Komihåg att ansöka när du är klar med din uppsats!

Avslutningsvis hoppas vi att ni studentmedlemmar under termin 6 tog vara på möjligheten att svara på enkäten om er VFU. Enkäten är ett utmärkt sätt att bidra till att våra framtida blivande kollegor får en verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet. Vi ser fram emot rapporten som baseras på enkäten.

/Avdelningsstyrelsen

Redo för framtiden?

När du går från att vara student till färdig yrkesverksam finns det en hel del du behöver tänka på. Du har ett samhällsuppdrag och ett personligt yrkesansvar som bekräftas av din legitimation. Din kunskap behövs!

Är du redo?
Etisk kompass

Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram dokumentet "En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier". Det är en vägledning för sjuksköterskor som använder sociala medier i tjänsten och privat.

Läs mer om skriften
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -