Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Nyhetsbrev 14 juni

Sommaren är här och vi lägger en vår bakom oss som har varit både utmanande och innehållsrik. Inför sommaren vill vi skriva några ord till alla medlemmar i avdelning Uppsala för att summera våren men också ge en glad sommarhälsning till er alla.

Vi vill också passa på att presentera Sofia Hernefalk, lokalt förtroendevald på CIVA, Akademiska Sjukhuset, som under senare delen av våren kommit in på lite facklig tid, en dag i veckan, och som fokuserar sitt arbete på arbetsplatsbesök. Vi välkomnar Sofia och hoppas även att det kommer flera intresserade i höst som skulle vilja ha facklig tid.

Nytt avtal om arbetstider med mera, Akademiska sjukhuset

Media har under förra året och vintern uppmärksammat Region Uppsala och Akademiska Sjukhuset vad gäller arbetstiderna. Avdelningsstyrelsen tillsammans med lokalt förtroendevalda på Akademiska Sjukhuset har arbetat intensivt under våren och vi har nu äntligen ett lokalt kollektivavtal om arbetstider och extra ersättning.

Vi har också arbetat fram en avsiktsförklaring för hela Region Uppsala som bland annat innehåller förbättringsarbeten för att åstadkomma en god arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser, utbildningsanställningar till specialistsjuksköterska samt införa seniora handledartjänster. Här finns mer information och avtalet i sin helhet.

Löneöversyn 2017

Vi har snart avslutat alla löneöversyner där vi genomgående kan se att arbetsgivaren satsar extra på våra yrkesgrupper. Vi ser fortfarande stora behov av att diskutera löneutveckling över tid med arbetsgivarna, att våra medlemmar ska ha en skälig livslön där den högst betalda tjänar dubbelt så mycket som den lägst betalda.

Vi har även detta år skickat ut enkäter till samtliga medlemmar för att fånga upp hur löneöversynsprocessen fungerar ute i verksamheterna. Styrelsen gör en sammanställning och analys av resultaten som sedan presenteras för arbetsgivaren i syfte att göra bättre till nästa år. Vi kommer redan i augusti starta upp arbetet med löneöversynen för 2018. Vill du se delar av löneöversynsresultatet kan du gå in och kika här.

Akademisk specialisttjänstgöring

Vi har haft dialog med samtliga kommuner och Region Uppsala kring utbildningsanställningar, så kallad AST. AST innebär att du som sjuksköterska ska kunna utbilda dig till specialistsjuksköterska med full lön och inte vara kontrakterad hos arbetsgivaren efter slutförd utbildning.

Heby kommun har sedan 3 år tillbaka två AST-tjänster, en i Vård av äldre och en till skolsköterska. Älvkarleby kommun har en AST-tjänst, denna är dock inte kollektivavtalad men konceptet följer AST-idén. Nu har även Östhammars kommun visat intresse för att införa AST-tjänster efter våra samtal, det tycker vi är jättebra och roligt och vi hoppas på ett fortsatt bra samarbete med Östhammars kommun. Vill du veta mer vad AST innebär kan du läsa mer på webben. 

Arbetsmiljön är ansträngd

Vi ser genomgående att arbetsmiljön försämras för våra medlemmar, oberoende av arbetsgivare. Avdelningsstyrelsen har varit inne i många arbetsmiljöärenden den här våren. Extra svårt blir det när vi inte har en lokalt förtroendevald på arbetsplatsen som också kan vara med i skyddsombudsarbetet. Därför har vi lagt extra fokus på att försöka få flera lokalt förtroendevalda. Är du intresserad av uppdraget som lokalt förtroendevald läs mer här eller ta kontakt med oss.

Medlemsaktiviteter

Vi har haft många medlemsaktiviteter under våren, allt från biokväll i Tierp och Enköping, villkorsbrunch i Uppsala, pensionsinformation, deltagande i Blodomloppet, retorikkväll med Sensus i lönesamtal till att uppmärksamma våra yrkesdagar.

Vi har träffat många medlemmar på aktiviteterna och det är alltid lika roligt att på en kollegial mötesplats lära känna er alla!

Årsmöte 19 september

Är det någon aktivitet du vill att avdelningsstyrelsen ska genomföra nästa år eller någon du särskilt vill ska vara kvar kom till vårt årsmöte den 19 september på UKK och lämna ditt förslag.

På årsmötet kommer du även kunna rösta fram en helt ny styrelse, kongressombud samt valberedning som får ett mandat på 4 år. Det går att nominera en annan medlem eller sig själv fram till 20 augusti till ett eller flera uppdrag. Vi passar även under årsmötet på att göra det lite extra festligt eftersom Vårdförbundet fyller 40 år detta år, så har du inte redan anmält dig gör det här!

Du hittar mer information om uppdragen och hur du lämnar in en nominering här.

Råd inför sommaren

Innan vi tar sommaren, som för vissa innebär en lugn tid med god återhämtning under semester och för andra en stressig tid på året, vill vi ge några tips på vägen. Enligt semesterlagen har alla rätt till 25 dagars semesterledigt per år. Semesterrätten finns också reglerad i kollektivavtalen.

När du är du ledig behöver du inte vara tillgänglig för din arbetsgivare. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för verksamheten. Lagar och förordningar ändras inte sommartid. Patienters rätt till vård och anställdas rätt till bra arbetsmiljö gäller året om. Vill du få lite mer tips och råd kring vad som gäller under semestern finns det en bra artikel här.

Under sommaren är det många i avdelningsstyrelsen som arbetar kliniskt och vi går även själva på semester. Så om du vill komma i kontakt med Vårdförbundet gör du detta enklast genom att ringa till Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420, de kan svara på din fråga eller hänvisa dig till den som är i tjänst på Vårdförbundet i Uppsala.

Avdelningsstyrelsen önskar alla medlemmar en skön sommar och semester!

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -